Usvojen proračun Grada Rijeke za program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.g.

Gradsko vijeće usvojilo je i niz dokumenata vezanih uz proračun Grada Rijeke za 2015. godinu, u prvom redu programe javnih potreba.

Usvojen proračun Grada Rijeke za program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015.g.

Gradsko vijeće usvojilo je i niz dokumenata vezanih uz proračun Grada Rijeke za 2015. godinu, u prvom redu programe javnih potreba. Za program javnih potreba u kulturi izdvojit će se 5,82 milijuna kuna, od čega jedna trećina za ustanove, jedna trećina za nezavisnu kulturu, a jedna trećina za plaćanje obveza iz prethodne godine. Za program javnih potreba u sportu izdvojit će se 19,9 milijuna kuna, a za program javnih potreba u tehničkoj kulturi 2,2 milijuna kuna.