Završnica ljetne modelarske škole u lučici Pećine

Završnica programa ljetne škole modelarstva odvija se od 04. do 06. srpnja 2012. u ljetnom kampu tehničkih vještina u sklopu lučice Pećine

Prvo testiranje plovidbene sposobnosti modela jedrilice "Jadran"

Završnica ljetne modelarske škole u lučici Pećine

Završnica programa ljetne škole modelarstva odvija se od 04. do 06. srpnja 2012. u ljetnom kampu tehničkih vještina u sklopu lučice Pećine, gdje se uključuje i Pomorsko športsko društvo”Pećine”čiji će članovi male polaznike škole upoznati sa aktivnostima društva, dijelovima brodice i mornarskim vještinama.