ECO&BLUE STEM: Inovativni morski vikend “Ja istražujem”

Zajednica tehničke kulture Rijeka kao nositelj projekta ECO&BLUE STEM, UP.04.2.1.10.0166, organizirala je jednu u nizu projektnih aktivnosti – Inovativni morski vikend “Ja istražujem”.
Edukativne radionice na temu istraživanja mora i morskog okoliša održane su na lokacijama grada Ploče 3. i 4. ožujka, te 11. i 12. ožujka u gradu Dubrovniku. Na radionica je sudjelovalo 8 osnovnoškolaca iz Gradca i 8 iz Ploča, dok je u Dubrovniku sudjelovalo 13 osnovnoškolaca iz Osnovne škole “Mokošica” i 16 iz Osnovne škole “Župa dubrovačka”.

Partneri Zajednice tehničke kulture Rijeka u ovom dijelu projekta bile su Osnovna škola “Vladimir Nazor” iz Ploča, Grad Ploče, Općina Gradac i Zajednica tehničke kulture Dubrovačko-neretvanske županije.
Stručne edukacije na radionicama proveli su dr. sc. Sanja Matić-Skoko i dr.sc. Dario Vrdoljak.


Mladi sudionici Inovativnog morskog vikenda “Ja istražujem” imali su priliku detaljno se upoznati s temama: “Tajne istraživanja mora: uvod u znanost i istraživanje mora” i ”Ja oceanolog: istražujemo more i morski okoliš”.


Ukupna vrijednost projekta ECO&BLUE STEM je 274.228,51 EUR (2.066.174,71 HRK).
Bespovratna sredstva u iznosu od 274.228,51 EUR osigurana su: iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 41.134,28 EUR i iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 233.094,23 EUR.


Sadržaj ove objave je isključiva odgovornost Zajednice tehničke kulture Rijeka.