Foto klub Color Rijeka raspisuje natječaj za sudjelovanje na 14. tradicionalnoj izložbi fotografije na temu ” Žena”

Foto klub Rijeka već 14 godina za redom raspisuje natječaj za izložbu fotografija na temu "ŽENA" koja se tradicionalno otvara u čast međunarodnog dana žena. Osim pojedinačnih radova (do 5 fotografija), autori mogu poslati i kolekcije koje čine po tri fotografije na temu žena. Krajnji rok za primitak fotografija je zaključno do subote 24.02.2018 godine do 20 sati. Izložba će se otvoriti 8. ožujka, 2018 godine u 19 sati.

natječaj preuzeti ovdje

prijavnica preuzeti ovdje

NULL