Zajednica tehničke kulture Rijeka je krovna organizacija udruga tehničke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehničke kulture u gradu Rijeci.


Novosti

ECO & BLUE STEM

Zajednica tehničke kulture Rijeka kao nositelj projekta ECO&BLUE STEM, UP.04.2.1.10.0166,
organizirala je jednu u nizu projektnih aktivnosti – Inovativni morski vikend “Ja istražujem”.
Edukativne radionice na temu istraživanja mora i morskog okoliša održane su na lokacijama
grada Ploče 3. i 4. ožujka, te 11. i 12. ožujka u gradu Dubrovniku. Na radionica je sudjelovalo 8 osnovnoškolaca iz Gradca i 8 iz Ploča, dok je u Dubrovniku sudjelovalo 13 osnovnoškolaca iz
Osnovne škole “Mokošica” i 16 iz Osnovne škole “Župa dubrovačka”… više

ZADNJE 3 NOVOSTI:


STEM X

STEM X je projekt Zajednice tehničke kulture Rijeka, koji je svojim pilot programom započeo u školskoj godini 2018./2019., čime je inicirana nabava LASERA koji je mlade, kao izravne korisnike projekta, uveo u svijet modernih tehnologija i digitalnih vještina. Projekt je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih strukovnih riječkih škola s naglaskom na praktičan rad na LASERU, modeliranje, robotiku i 3D printanje u velikim formatima. Pokretanjem ovog projekta postignut je značajan tehnološki iskorak Zajednice tehničke kulture Rijeka. Prezentacijom rada na LASERU i rada na 3D printeru, utvrdile su se mogućnost implementacije moderne tehnologije u svakodnevni rad udruga u tehničkoj kulturi, a time i izrazila potreba otvaranja vrata svim udrugama u tehničkoj kulturi radi usklađivanja i osuvremenjivanja, njihovog razvoja, plana i programa s potrebama modernog doba i zahtjevima novih korisnika.

Smotra učeničkih zadruga

Nešto općenito o smotri , bla bla bla