JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2017. godinu

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Odbor) poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2017. godinu i to za:
Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.

obrazac prijave ovdje

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za 2017. godinu

 

Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Odbor) poziva građane Republike Hrvatske, javne i druge djelatnike u tehničkoj kulturi, udruge i druge pravne osobe u tehničkoj kulturi, znanstvene ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj da predlože kandidate za dodjelu Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić (u daljnjem tekstu: Nagrada) za 2017. godinu i to za:
Nagradu tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo
Godišnju nagradu tehničke kulture Faust Vrančić.
Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić za životno djelo dodjeljuje se istaknutom pojedincu za trajan doprinos i ukupnu djelatnost u razvoju tehničke kulture, kao i za iznimne rezultate trajne vrijednosti na unaprjeđivanju i razvoju obrazovanja u tehničkoj kulturi te razvoju tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i svijetu. Temelj za dodjelu Nagrade za životno djelo je, uz navedeno, dugotrajnije djelovanje u tehničkoj kulturi tijekom profesionalne karijere ili tijekom rada u udrugama tehničke kulture.
Godišnja nagrada tehničke kulture Faust Vrančić dodjeljuje se pojedincima, skupinama pojedinaca, udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama:
za izniman doprinos razvoju i unapređivanju tehničkog odgoja i obrazovanja građana Republike Hrvatske, posebno mladih, uz pomoć izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u prirodoslovnim, tehničkim i drugim znanstvenim područjima kojima se razvijaju sposobnosti, znanje i vještine za znanstveno-tehničko i radno stvaralaštvo te ostvaruje znanstveno i tehničko opismenjivanje, osposobljavanje i usmjeravanje za izbor zanimanja u području prirodoslovlja i tehnike;
za razvoj i unapređivanje inventivnoga rada, znanstveno-tehničkog stvaralaštva i tehničkog amaterizma u Republici Hrvatskoj;
za iznimne rezultate ostvarene u razvitku udruga tehničke kulture u Republici Hrvatskoj, u tehničko-kulturnim i tehničko-sportskim područjima tehničke kulture;
za popularizaciju i promidžbu znanosti i tehnike te poticanje sklonosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
za značajan pedagoški, znanstveni i stručni rad u tehničkoj kulturi i u organizacijama tehničke kulture u Republici Hrvatskoj;
za tehnološka dostignuća u promicanju tehnološkog razvitka, popularizacije i promidžbe znanosti i tehnike te poticanja sklonosti i sposobnosti za tehničko stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj;
za iznimna postignuća u međunarodnoj promidžbi tehničke kulture u Republici Hrvatskoj.
Godišnje se dodjeljuje jedna nagrada za životno djelo, do deset godišnjih nagrada pojedincima i do pet nagrada udrugama tehničke kulture i drugim pravnim osobama.
Nagrađenim pojedincima i skupinama pojedinaca Nagrada se dodjeljuje u novcu i u obliku povelje o dodjeli Nagrade, a nagrađenim udrugama tehničke kulture, ustanovama i drugim pravnim osobama samo u obliku povelje o dodjeli Nagrade.
Prijedlog se podnosi na obrascu koji sadrži upute o prilozima koje treba dostaviti uz prijedlog.
Obrazac se može preuzeti na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Obrazloženi prijedlozi sa svim prilozima dostavljaju se na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Odbor za dodjelu Nagrade Faust Vrančić
10 000 Zagreb, Donje Svetice 38
Natječaj je otvoren do zaključno 15. lipnja 2018. godine.