FOTOGRAFKINJE  2022.  

Već davne 1979. godine Fotoklub Rijeka organizirao je natječaj i izložbu Žena  povodom Međunarodnog dana žena u Malom salonu u Rijeci.  I ove godine, kao i prethodne, Klub raspisuje natječaj  Fotografkinje na kojem mogu sudjelovati samo žene,  punoljetne autorice,  neovisno iz kojih se pobuda bave fotografijom; je li to njihova povremena aktivnost, redovna hobistička strast ili pak profesionalna praksa. Tema je slobodna jer je cilj da se istaknu autorice, odnosno njihov doživljaj svijeta koji ih određuje kao ženu. Foto klub Rijeka poziva sve zainteresirane za fotografiju da se učlane u Klub, koji slijedi i njeguje hobističku fotografiju od 1897. godine. Dakle,  125 godina okuplja i promoviramo riječke autore. Više informacija o članstvu i o natječaju Fotografkinje 2022. dostupno je na strani https://fotoklubrijeka.hr/ Izložba Fotografkinje 2022. bit će postavljena u Galeriji Principij,  a otvorenje je  planirano u subotu, 5. 3. 2022. godine u podne.