Fotoklub Color Rijeka objavljuje Natječaj  za sudjelovanje na jubilarnoj XX. izložbi fotografija na temu „ŽENA“. 

Na natječaju mogu sudjelovati svi fotografi s područja Hrvatske i susjednih zemalja. Primaju se
crno-bijele i fotografije u boji, neovisno o tehnici obrade, u digitalnom obliku. Tema izložbe je žena. Žena ne mora nužno biti jedini subjekt fotografiji, važno je da fotografija bude tematski povezana uz pojam
žene (portret, posao, zanimanje, akt, sport i sl..

Svaki autor može sudjelovati s najviše šest (6) pojedinačnih fotografija. Kolekcije se ne primaju.

Prijava i označavanje  radova:

Radovi se mogu prijaviti i poslati isključivo u elektroničkom obliku, putem e-maila na adresu: fotoklubcolor@gmail.com zajedno s ispunjenom prijavnicom i potvrdom o uplati kotizacije.

Fotografije trebaju biti u JPG formatu, duža stranica minimalno 3000 px, 300 dpi. Na prijavnici napisati redni broj i naziv fotografije. Na fotografijama upisati samo redni broj i ime fotografije (bez imena autora).

Prijavnicu (u prilogu) možete skinuti i kao word dokument na www.fotoklubcolor-rijeka.hr [1].  Podaci iz prijavnice moraju obavezno biti popunjeni (radi kontakta ili dostave nagrada).

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje autora ili autorice iznosi 10 eura.
Kotizacija se uplaćuje  na žiro račun foto kluba Color  IBAN broj:
HR1823600001101893177.

U pozivu na broj obavezno upišite HR00 2024 – 1.

Kotizacija se može platiti putem PayPal-a na e-mail adresu:
fotoklubcolor@gmail.com

Selektorica ovogodišnje izložbe je Ana Žanko, fotografkinja iz Splita. Odabrane fotografije bit će početkom ožujka ove godine postavljene na izložbenim postamentima na Korzu ispred zgrade Gradske uprave Grada Rijeke.

Organizator će izraditi i dostaviti PDF katalog s imenima autora i izabranim fotografijama. Radovi koji ne odgovaraju propisanim uvjetima neće biti uvršteni u konkurenciju.

NAGRADE I PRIZNANJA:

Dodijelit će se I., II., i III. nagrada te  do 6 pohvala

KALENDAR:

Prijem radova, krajnji rok: četvrtak, 22. 2. 2024 god. do 24,00 sata.

Otvaranje izložbe: srijeda,  5. 3. 2024. g.

Tekst natječaja i prijavnica:

Link: http://www.fotoklubcolor-rijeka.hr