Obavijest članicama ZTK Rijeka

Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke objavio je Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu. Prijave projekata i programa po ovom Javnom pozivu obvezno se dostavljaju u zapečaćenoj omotnici na kojoj treba stajati puni naziv/ime i adresa Prijavitelja, poštom preporučeno ili neposrednom dostavom na adresu:

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
Pisarnica – Trpimirova 2/III
51 000 RIJEKA
s naznakom:
“Ne otvaraj – Prijava projekta/programa JP u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2022. godinu”

Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 25. veljače 2022. godine, bez obzira na način dostave.

Tekst Javnog poziva i obrasci dostupni su na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr