Objavljen Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu

Obavještavamo članice Zajednice tehničke kulture Rijeka da je objavljen Javni poziv za prijavu projekata i programa za provedbu programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2024. godinu. Obraćamo pozornost da se od ove godine prijave projekata i programa po ovom Javnom pozivu obvezno dostavljaju na sljedeći način: Elektronskom poštom (mailom), na adresu:

javni_poziv_teh_kultura_2024@rijeka.hr

Rok za podnošenje prijava projekata i programa po ovom Javnom pozivu je 21. veljače 2024. godine.

Sve informacije o ovom Javnom pozivu i propisani obrasci dostupni su na web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr

Članak