Održana je 1. redovna Skupština Zajednice tehničke kulture Rijeka

U četvrtak, 14. prosinca 2023.g. održana je 1. redovna Skupština Zajednice tehničke kulture Rijeka (u nastavku ZTK Rijeka). Pozivu na Skupštinu odazvalo se 27 zastupnika redovnih članica, te je temeljem odredbe Statuta ZTK Rijeka, Skupština započela s radom 30 minuta nakon zakazanog početka sjednice, a sve donesene Odluke su pravovaljane. Zastupnici su jednoglasno prihvatili sve točke poslovnog reda. Na početku sjednice, predsjednik ZTK Rijeka uputio je čestitku Društvu kibernetičara Rijeka koje je u 2023.g. obilježilo 55. obljetnicu i Centru tehničke kulture Rijeka na obilježavanju 30. obljetnice. Slijedom zaključka sa izborne Skupštine održane 2022.g., ZTK Rijeka izvršila je reviziju članica koje nisu aktivne duži niz godina i njihov status utvrdila u suradnji s nadležnim Upravnim odjelom za opću upravu PGŽ. Skupština je tako, na prijedlog Upravnog odbora ZTK Rijeka, donijela Odluku o brisanju 7 redovnih članica i 2 podupiruće članice, te Odluku o primanju u članstvo Udruge bivših studenata politehničkih studija Sveučilišta u Rijeci – ALUMNI POLIRI. Članstvo ZTK Rijeka nakon 1. redovne Skupštine ZTK Rijeka sada broji 47 redovnih članica i 6 podupirućih članica.