Predstavljanje ZTK Rijeka u EU projektu Erasmus +

Zajednica tehničke kulture Rijeka jedan je od partnera u EU projektu Erasmus+ pod nazivom SCRA-PI-Jačanje kompetencija za STEM učenje na daljinu kroz programiranje i „uradi sam” elektroniku, dok je vodeći partner projekta fakultet općeg inženjerstva ECAM-EMPI (Cergy, Francuska). Krajem prošle godine u Parizu je održan Kick-off sastanak svih partnera, na kojem je Zajednicu predstavio njen predsjednik. Ovim projektom, vrijednim 263.636,00 eura, razvit će se obrazovni sadržaji, drag&drop platforma kodiranja, samostalni elektronički kompleti za poboljšanje nastave STEM-a na daljinu uz razvijanje kompetencija nastavnika u izvođenju visoko motivirajućih i zanimljivih predavanja povezanih sa STEM-om u učionici ili učenja na daljinu.