Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 22. prosinca 2015. godine, a objavljen je u „Službenim novinama Grada Rijeke“ broj 13/15 od 24. prosinca 2015.

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2016. godinu preuzeti ovdje

NULL