Radio Klub KVARNER na Danu tehničke kulture

Na Danu tehničke kulture održanom na Korzu, upečatljivo predstavljanje djelatnosti imao je Radio Klub Kvarner, koji je osim svoje redovne djelatnosti predstavio i vozilo koje predstavlja dio mobilnog centra veze u slučajevima kriznih situacija (u sklopu SRVKS-a (SluZba Radio Veza u Kriznim Situacijama), a u suradnji s nadležnim institucijama.
Izvješće preuzeti ovdje: stranica1   stranica2

NULL