Tehnički centar mladih priprema drugu proljetnu i ljetnu radionicu

Proljetna radionica
održat će se od 18. do 29. svibnja 2009. godine
Prijave se zaprimaju do 15. svibnja 2009. g.

Ljetna modelarska radionica
održat će se od 15. lipnja do 15. srpnja 2009. godine.
Prijave se zaprimaju do 12. lipnja 2009.g.

Tehnički centar mladih priprema drugu proljetnu i ljetnu radionicu

Proljetna radionica
održat će se od 18. do 29. svibnja 2009. godine
Prijave se zaprimaju do 15. svibnja 2009. g.

Ljetna modelarska radionica
održat će se od 15. lipnja do 15. srpnja 2009. godine.
Prijave se zaprimaju do 12. lipnja 2009.g.

Adresa i kontakt:
Korzo 2A/2
tel.: 051 323-153
fax: 051 211-305
e-mail: radionica@ztk-rijeka.hr