Tjedan fotografije mladih

Sekcija mladih Fotokluba Rijeka organizira Tjedan fotografije mladih za učenike osnovnih i srednjih škola bez obzira na fotografsko predznanje. Nije obaveza imati fotoaparat jer se fotografirati može i mobitelom. Tjedan fotografije mladih traje od četvrtka 24. do srijede 30. lipnja 2021. Program je organiziran po principu radioničkog rada gdje polaznici u kombinaciji teoretskog i praktičnog rada upoznaju medij fotografije. Sve informacije mogu se dobiti na mobitel 095 913 17 69 ili na e-mail: mladifotoklubarijeka@gmail.com